Máje 2016In Tschechien finden im Mai allerorts und natürlich auch in Strašice "maje"-Feiern statt. Der fünfte Monat heißt im Tschechischen "kveten". Denn er ist Monat der Blumen und Blüten, "kvést" bedeutet blühen und "kvet" Blüte. "Maje" oder "Majka" heißt in Tschechien der Maibaum. Wie in Bayern hat jedes Dorf hier seine eigenen Bräuche im Laufe der Zeit entwickelt.
 
Bereits am Ortseingangsschild begrüßten kleine Birken mit bunt flatternden Bändchen die Besucher. In unserer Partnergemeinde Strašice war von den jungen Leuten einen Tag vor "máje" auf dem Dorfplatz ein etwa 17 Meter langer mit bunten Bändchen und einem Kranz geschmückter "máje"-Baum aufgestellt worden.  Einen kleinen "máje" mit bunten Bändern erhielt jedes ledige Mädchen, das sich an dem Fest beteiligte, vor ihr Fenster gestellt. Manchmal finden sich auch lustige Kommentare der Burschen dazu auf dem Asphalt wie "Krásna a zvíře". Die freie Übersetzung lautet "Die Schöne und das Biest". Am Elternhaus der "Májovnice" konnte eine kleine Kopie des "maje-Baums" bewundert werden.
 
 Am Samstag Vormittag trafen sich die jungen ledigen Burschen und Mädchen gekleidet in alte Trachten im Zentrum. Sie zogen dann mit einer geschmückten Kutsche zusammen durch Strašice und hielten bei den Häusern, in denen ledige Mädchen wohnten, an. Dort wurde getanzt. Meistens durften die Väter der Mädchen etwas spenden. Es war auch üblich, dass sie mit den drei als "Policajt" (Polizist) verkleideten Burschen auf das "Máje"  anstießen. Deshalb sind die "Policajt" auch  zu dritt und werden manchmal sehr "müde".
 
Nachmittags beim großen "máje" zeigten sie vor vielen Zuschauern auf dem Dorfplatz neben dem Maibaum zu den Klängen der Kapelle "Pohodovka" ihre Tänze.  Die Musik stammte aus einer alten, 1863 erschienenen Sammlung von Volksliedern mit der Bezeichnung  "Ceská beseda". In diesem Jahr waren der Májovník und die Májovnice Lukáš Monhart und Monika Čermáková. Sie ist die Tochter des Bandleaders und erhielt einen Blumenstrauß.
 
 Die "Policajt" gingen herum und sammelten bei den Zuschauern Spenden. Nach dem Tanzen wurde der "maje" versteigert. Glücklicher Gewinner war in diesem Jahr Roman Sedláček. Abends fand im Strašicer Gemeindehaus eine Tanzveranstaltung statt und die Mädchen und Jungen vertranken ihre Geldspenden. Die Organisation des Festes lag in den Händen von Lucie Plimlová, die gemeinsam mit Hoang Dk auch den Baum versteigerte, Eda Hubl und Lukáš Gorol. Die Kosten für das Ausleihen der Trachten wie auch die Überlassung des Gemeindehauses trug die Gemeinde.
 

Pátý měsíc roku se v Čechách nazývá květen, protože jde o měsíc, kdy vse kvete. Májka je obdobou bavorského "Maibaum" a stejně jako v Bavorsku se vztyčuje prakticky v každé vesnici, ovšem způsob a termín se liší.
 
Mladé ozdobené břízky vítají návštěvníky už na začátku vesnice. V našich partnerských Strašicích byla mladými lidmi den předem vztyčená 17 metrů vysoká, barevnými stuhami ozdobená májka. Před domem každé svobodné dívky se nachází ozdobená břízka. Na asfaltu na zemi jsou někdy psány vtipné komentáře typu "Kráska a zvíře". Rodičovský dům "Májovnice", se zdobí malou kopii májky.
 
V sobotu dopoledne se setkávají svobodní mládenci v tradičních krojích na návsi. Potom za doprovodu slavnostně vyzdobeného povozu taženého koněm procházejí vesnici a k ním se přidávají svobodná děvčata, tatínkové těchto děvčat přihazují dle tradice peníze, či lahvinku něčeho dobrého. Vše provází tanec. Celý průvod doprovází tři "policajti", kteří jsou povinni si připíjet s tatínky svobodných děvčat. Chodí ve třech zřejmě proto, aby se o tuto povinnost mohli podělit a "neunavilo" je to tím pádem příliš.
 
Odpoledne u velké májky zahrála kapela Pohodovka pro mnoho diváků. Repertoár sestával z tradiční hudby k tanci zvané "Česká beseda". V roce 2016 byli májovník a májovnice Lukáš Monhart a dcera kapelníka Monika Čermáková. Májovnice obdržela květiny.
 
"Policajti" sbírali mezi diváky příspěvky do sbírky. Po tanci proběhla dražba májky tento rok byl jejím výhercem Roman Sedláček. Večer se ve strašickém kulturáčku uskutečnila taneční zábava, kde mládenci a děvčata propili nasbírané peníze. Organizace celých slavností měla na starosti paní Lucie Plimlová, která společně s Hoang Dk také draží májku, Eda Hubl a Lukáš Gorol. Náklady na zapůjčení krojů a pronájem sálu hradí obec.  (Übersetzt von Šárka)
 
Kliknutím na myš se dostaneš do fotogalerie. Pro shlédnutí videa kliknout zde na link.