{tab=Siegertiere 2009}

V-Tiere 2009
Nr. 102 Josef Wimmer Modena-Schietti rotfahlgehämmert
Nr. 107 Klaus Kellner Dt.Modeneser Gazzi bl.ohne Binden
VPR-Tiere 2009
Nr.65 Josef Hofmeister Zwg. Wyandotten gestreift
Nr.107 Klaus Kellner Dt.Modeneser Gazzi bl.ohne Binden
KVE-Tiere 2009
Nr.24 Vinzenz Wagner Dt.Reichshuhn gestreift
Nr.125 Josef Spangler King weiß
Hohenfelser Band
Nr.45 Max Frenzel Dt.Zwg.Reichshuhn rot
Nr.102 Josef Wimmer Modena-Schietti rotfahlgehämmert
hv-Tiere 2009
Nr.4 Karl Frank Kappensäger
Nr.10 Peter Neger Warzenenten blaugescheckt
Nr.17 Sebastian Hirsch New Hampshire goldbraun
Nr.24 Vinzenz Wagner Dt.Reichshuhn gestreift
Nr.33 Werner Lemke Dt.Zwg. Reichshuhn gelbschwarz-columbia
Nr.38 Hans Stöppel Dt.Zwg.Reichshuhn weißschwarz-columbia
Nr.45 Max Frenzel Dt. Zwg Reichshuhn rot
Nr.60 Josef Hofmeister Zwg. Wyandotten gestreift
Nr.65 Josef Hofmeister Zwg. Wyandotten gestreift
Nr.72 Georg Graf Zwg Welsumer rostrebhuhnfarbig
Nr.76 Leonhard Ibler Coburger Lerchen silber ohne Binden
Nr.95 Josef Spangler Schlesische Kröpfer weiß
Nr.104 Josef Wimmer Modena Schietti rotfahlgehämmert
Nr.112 Klaus Kellner Dt. Modeneser Gazzi bl.mit schw. Binden
Nr.116 Klaus Kellner Dt. Modeneser Gazzi bl.mit schw. Binden
Nr.120 Klaus Kellner Dt. Modeneser Gazzi bl.mit schw. Binden
Nr.125 Josef Spangler King weiß
Jugend
Nr.143 Sandra Gierlich Rh.Ringschläger schwarz
Nr.159 Robin Gierlich Rh.Ringschläger bl.mit schw. Binden
Nr.164 Leopold Rackl Mährische Strasser schwarz
Nr.171 Thomas Kellner Dt. Modeneser Gazzi bl.mit schw.Binden


{tab=Vereinsmeister 2009}

Vereinsmeister 2009

Ziergeflügel

1. Vereinsmeister Karl Frank mit 285 Punkten

Hühner

1. Vereinsmeister Josef Hofmeister mit 569 Punkten

Tauben

1. Vereinsmeister Klaus Kellner mit 574 Punkten
2. Vereinsmeister Josef Spangler mit 570 Punkten
3. Vereinsmeister Gerhard Seitz mit 564 Punkten

{tab=Jugendmeister 2009}

Vereinsmeister - Jugend 2009

Tauben

1. Vereinsmeister Robin Gierlich mit 380 Punkten
2. Vereinsmeister Thomas Kellner mit 379 Punkten
3. Vereinsmeister Sandra Gierlich mit 378 Punkten

{tab=Wertungsergebnisse  2009}

align="CENTER">0.1

Bewertung Nr.

Ziergeflügel

Aussteller
Brautenten
sg 95 Z 1 1.1 alt Karl Frank
Mandarinenten
sg 94 Z 2 1.1 jung Karl Frank
Bahamaenten
sg 94 Z 3 1.1 alt Karl Frank
Kappensäger
hv 96 E 4 1.1 alt Karl Frank
Bewertung Nr. Wassergeflügel Aussteller
Warzenenten
schwarzgescheckt
sg 94 5 1.0 jung Peter Neger
sg 95 Z 6 1.0 alt Peter Neger
sg 93 7 0.1 jung Peter Neger
blaugescheckt
sg 95 Z 8 1.0 alt Peter Neger
g 92 9 0.1 jung Peter Neger
hv 96 E 10 0.1 alt Peter Neger
weiß
11 0.1 alt Peter Neger
Bewertung Nr. Hühner Aussteller
New Hampshire
goldbraun
sg 94 12 1.0 jung Sebastian Hirsch
g 91 13 1.0 jung Sebastian Hirsch
sg 94 Z 14 1.0 jung Sebastian Hirsch
sg 94 SZ 15 1.0 jung Sebastian Hirsch
sg 93 16 0.1 jung Sebastian Hirsch
hv 96 E 17 0.1 jung Sebastian Hirsch
sg 94 18 0.1 jung Sebastian Hirsch
sg 94 Z 19 0.1 jung Sebastian Hirsch

Deutsches Reichshuhn
gestreift
sg 94 Z 20 1.0 jung Vinzenz Wagner
sg 94 21 1.0 jung Vinzenz Wagner
sg 93 22 1.0 jung Vinzenz Wagner
g 92 23 0.1 jung Vinzenz Wagner
hv 96 KVE 24 0.1 jung Vinzenz Wagner
sg 94 25 0.1 jung Vinzenz Wagner
goldschwarz gesäumt
sg 93 26 1.0 jung Vinzenz Wagner
sg 95 SE 27 0.1 jung Vinzenz Wagner
g 92 28 0.1 jung Vinzenz Wagner
sg 93 29 0.1 jung Vinzenz Wagner
sg 94 Z 30 0.1 jung Vinzenz Wagner
sg 94 31 0.1 jung Vinzenz Wagner
Bewertung Nr. Zwerghühner Aussteller
Deutsches Reichshuhn
gelbschwarz columbia
sg 94 Z 32 1.0 jung Werner Lemke
hv 96 E 33 0.1 jung Werner Lemke
sg 93 34 0.1 jung Werner Lemke
sg 94 35 0.1 jung Werner Lemke
sg 93 36 0.1 jung Werner Lemke
weißschwarz columbia
sg 94 37 1.0 jung Hans Stöppel
hv 96 E 38 1.0 jung Hans Stöppel
sg 94 39 0.1 jung Hans Stöppel
g 91 40 0.1 jung Hans Stöppel
sg 94 41 0.1 jung Hans Stöppel
sg 95 SE 42 0.1 jung Hans Stöppel

rot
sg 95 Z 43 1.0 jung Max Frenzel
sg 94 44 0.1 jung Max Frenzel
hv 96 H-Band 45 0.1 jung Max Frenzel
sg 94 46 0.1 jung Max Frenzel
sg 94 Z 47 0.1 jung Max Frenzel
Zwergrhodeländer
rot
sg 94 48 1.0 jung Franz Moosburger
sg 95 SE 49 1.0 jung Franz Moosburger
sg 93 50 0.1 jung Franz Moosburger
g 92 51 0.1 jung Franz Moosburger
Federfüßige Zwerghühner
isabellprozellanfarbig
sg 94 52 1.0 jung Patrick Pschierl
sg 94 Z 53 1.0 jung Patrick Pschierl
g 91 54 1.0 jung Patrick Pschierl
sg 95 SE 55 0.1 jung Patrick Pschierl
sg 93 56 0.1 jung Patrick Pschierl
sg 94 Z 57 0.1 jung Patrick Pschierl
sg 93 58 0.1 jung Patrick Pschierl

Zwerg-Wyandotten
gestreift
sg 94 59 1.0 jung Josef Hofmeister
hv 96 E 60 1.0 jung Josef Hofmeister
g 92 61 1.0 jung Josef Hofmeister
sg 94 62 1.0 jung Josef Hofmeister
sg 95 Z 63 1.0 jung Josef Hofmeister
sg 94 64 0.1 jung Josef Hofmeister
hv 96 VPR 65 0.1 jung Josef Hofmeister
sg 94 66 0.1 jung Josef Hofmeister
sg 94 Z 67 0.1 jung Josef Hofmeister
sg 94 68 0.1 jung Josef Hofmeister
Zwerg-Welsumer
rostrebhuhnfarbig
sg 93 69 1.0 jung Georg Graf
sg 95 Z 70 1.0 jung Georg Graf
sg 94 71 0.1 jung Georg Graf
hv 96 E 72 0.1 jung Georg Graf
sg 94 73 0.1 jung Georg Graf
sg 95 Z 74 0.1 jung Georg Graf
Bewertung Nr. Tauben Aussteller
Coburger
silber ohne Binden
g 91 75 1.0 jung Leonhard Ibler
hv 96 E 76 1.0 jung Leonhard Ibler
sg 94 77 1.0 jung Fritz Wolfsteiner
sg 95 SE 78 1.0 jung Fritz Wolfsteiner
sg 94 Z 79 1.0 jung Leonhard Ibler
g 92 80 1.0 jung Leonhard Ibler
sg 94 Z 81 1.0 jung Fritz Wolfsteiner
sg 93 82 0.1 jung Fritz Wolfsteiner
sg 93 83 0.1 jung Leonhard Ibler
g 91 84 0.1 jung Leonhard Ibler
sg 94 85 0.1 jung Fritz Wolfsteiner
sg 95 SE 86 0.1 jung Fritz Wolfsteiner
Schlesische Kröpfer
weiß
sg 93 87 1.0 jung Josef Spangler
sg 94 Z 88 1.0 jung Josef Spangler
g 92 89 1.0 jung Josef Spangler
sg 94 Z 90 1.0 alt Josef Spangler
sg 93 91 1.0 alt Josef Spangler
sg 94 Z 92 1.0 alt Josef Spangler
sg 93 93 0.1 jung Josef Spangler
sg 94 94 0.1 jung Josef Spangler
hv 96 E 95 0.1 jung Josef Spangler
Florentiner
schwarz
g 92 96 1.0 jung Lorenz Moser
blau ohne Binden
sg 95 Z 97 1.0 alt Lorenz Moser
sg 93 98 1.0 alt Lorenz Moser
blau mit schwarzen Binden
g 92 99 0.1 jung Lorenz Moser
sg 94 100 0.1 jung Lorenz Moser
sg 95 Z 101 0.1 jung Lorenz Moser
Modena-Schietti
rotfahlgehämmert
V 97 H-Band 102 1.0 jung Josef Wimmer
sg 94 Z 103 0.1 jung Josef Wimmer
hv 96 E 104 0.1 jung Josef Wimmer
rotfahl mit Binden
sg 93 105 1.0 jung Josef Wimmer
blaubronzegehämmert
sg 94 106 0.1 jung Josef Wimmer
Deutsche Modeneser Gazzi
blau ohne Binden
V 97 VPR 107 1.0 jung Klaus Kellner
blau mit schwarzen Binden
sg 95 Z 108 1.0 jung Klaus Kellner
g 92 109 1.0 jung Klaus Kellner
sg 94 110 1.0 jung Klaus Kellner
sg 93 111 1.0 jung Klaus Kellner
hv 96 E 112 1.0 jung Klaus Kellner
sg 93 113 1.0 jung Klaus Kellner
g 92 114 1.0 jung Klaus Kellner
sg 93 115 1.0 jung Klaus Kellner
hv 96 E 116 1.0 alt Klaus Kellner
sg 94 117 0.1 jung Klaus Kellner
sg 94 SZ 118 0.1 jung Klaus Kellner
sg 93 119 0.1 jung Klaus Kellner
hv 96 E 120 0.1 jung Klaus Kellner
sg 94 121 0.1 jung Klaus Kellner
g 92 122 0.1 jung Klaus Kellner
King
weiß
sg 94 123 1.0 jung Gerhard Seitz
sg 94 124 1.0 alt Josef Spangler
hv 96 KVE 125 1.0 alt Josef Spangler
g 92 126 1.0 alt Gerhard Seitz
sg 94 SZ 127 1.0 alt Gerhard Seitz
g 91 128 0.1 jung Josef Spangler
sg 95 Z 129 0.1 jung Josef Spangler
sg 93 130 0.1 jung Gerhard Seitz
sg 95 SE 131 0.1 jung Gerhard Seitz
sg 94 132 0.1 alt Gerhard Seitz
sg 95 Z 133 0.1 alt Josef Spangler
sg 93 134 0.1 alt Gerhard Seitz
sg 94 135 0.1 alt Gerhard Seitz
Show Racer
gelbfahlgehämmert
g 92 136 1.0 jung Fritz Wolfsteiner
sg 95 Z 137 0.1 jung Fritz Wolfsteiner
g 91 138 0.1 jung Fritz Wolfsteiner
rotfahlgehämmert
sg 94 Z 139 1.0 jung Fritz Wolfsteiner
sg 93 140 1.0 jung Fritz Wolfsteiner
g 92 141 jung Fritz Wolfsteiner

{tab=Wertungsergebnisse Jugend 2009}

Bewertung Nr. J u g e n d Aussteller

Rheinsiche Ringschläger
schwarz
sg 94 142 1.0 jung Sandra Gierlich
hv 96 E 143 1.0 jung Sandra Gierlich
g 92 144 0.1 jung Sandra Gierlich
sg 94 145 0.1 jung Sandra Gierlich
sg 94 Z 146 0.1 jung Sandra Gierlich
blauschimmel
sg 93 147 0.1 jung Sandra Gierlich
blau mit schwarzen Binden
sg 93 148 1.0 jung Sandra Gierlich
sg 95 SE 149 1.0 jung Robin Gierlich
g 91 150 1.0 jung Robin Gierlich
sg 93 151 1.0 jung Robin Gierlich
sg 94 Z 152 1.0 jung Robin Gierlich
sg 94 153 1.0 alt Sandra Gierlich
sg 95 Z 154 1.0 alt Robin Gierlich
sg 94 155 0.1 jung Robin Gierlich
sg 93 156 0.1 jung Robin Gierlich
g 91 157 0.1 jung Robin Gierlich
sg 94 158 0.1 jung Robin Gierlich
hv 96 E 159 0.1 alt Robin Gierlich

Mährische Strasser
schwarz
sg 93 160 1.0 jung Leopold Rackl
sg 94 Z 161 1.0 jung Leopold Rackl
g 92 162 1.0 jung Leopold Rackl
sg 95 Z 163 1.0 jung Leopold Rackl
hv 96 E 164 1.0 jung Leopold Rackl
sg 93 165 0.1 jung Leopold Rackl
sg 94 166 0.1 jung Leopold Rackl
Deutsche Modeneser Gazzi
schwarz
sg 94 167 1.0 jung Thomas Kellner
sg 93 168 1.0 jung Thomas Kellner
sg 95 SE 169 1.0 jung Thomas Kellner
blau mit schwarzen Binden
sg 94 170 1.0 jung Thomas Kellner
hv 96 E 171 1.0 jung Thomas Kellner

{/tabs}